ZASADY I WARUNKI

PRZEGLĄD

Niniejsza strona internetowa/aplikacja jest obsługiwana przez zespół goteoffer. W całej witrynie internetowej/aplikacji terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do zespołu goteoffer. goteoffer oferuje tę witrynę internetową/aplikację, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i ogłoszeń określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i/lub dokonując u nas zakupu, uczestniczą Państwo w naszej "Usłudze" i zgadzają się na poniższe warunki ("WARUNKI", "Warunki"), w tym dodatkowe warunki, zasady i polityki, do których odnoszą się niniejsze warunki i/lub które są dostępne poprzez hiperłącza. Niniejsze WARUNKI mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub autorami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi WARUNKAMI przed wejściem na naszą stronę/aplikację lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części strony, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych WARUNKÓW. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na wszystkie warunki tej umowy, nie mogą Państwo wchodzić na stronę/aplikację ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA są uważane za ofertę, ich akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do obecnego sklepu, będą również podlegać niniejszym WARUNKOM. Z aktualną wersją WARUNKÓW można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych WARUNKÓW poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Państwa obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej/aplikacji po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 1 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze WARUNKI, nie możesz używać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a także nie możesz podczas korzystania z Serwisu naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi prawa autorskiego).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisję przez różne sieci oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej/aplikacji, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione w tej witrynie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone w tej witrynie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik korzysta z materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie na własne ryzyko.
Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są aktualne i służą wyłącznie jako źródło informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości niniejszej witryny w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji znajdujących się na naszej witrynie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszej witrynie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i obrazy naszych produktów wyświetlane w sklepie były jak najdokładniejsze. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera będą wierne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RACHUNKÓW I KONT

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie, kontaktując się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podawania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania danych dotyczących konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych i dat ich ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie mamy na nie wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim są" i "w miarę dostępności", bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny całkowicie na własne ryzyko i według własnego uznania, a także powinien upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych, i że je akceptuje.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym WARUNKOM.


SEKCJA 8 - ŁĄCZA STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.
Łącza osób trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych stron.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE MATERIAŁY PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie "komentarzami"), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze przesłane do nas przez użytkownika. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania komentarzy w tajemnicy; (2) wypłacania wynagrodzenia za komentarze; ani (3) odpowiadania na komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze ZASADY I WARUNKI.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jest, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osób trzecich w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich poprawność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie przez Użytkownika danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega postanowieniom naszej Polityki Prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej/aplikacji są nieścisłe, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia przez użytkownika).
Nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej/aplikacji, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej/aplikacji nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej/aplikacji zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów wymienionych w WARUNKACH, zabrania się korzystania ze strony i jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszania jakichkolwiek międzynarodowych lub brytyjskich przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishowania, pharmingu, podszywania się, spiderowania, crawlowania lub scrape'owania; (j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny/aplikacji w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych sposobów korzystania.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z serwisu, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z usługi lub nie możesz z niej korzystać na swoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane "tak jak są" i "tak jak są dostępne" do Twojego użytku, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku my, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), odpowiedzialności obiektywnej lub innej, wynikającej z korzystania z usługi lub produktów uzyskanych za pośrednictwem usługi, lub w przypadku innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z błędami lub pominięciami w jakiejkolwiek treści, lub z jakąkolwiek stratą lub szkodą jakiegokolwiek rodzaju poniesioną w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas i nasze spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych WARUNKÓW lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia przez Ciebie prawa lub praw strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych WARUNKÓW jest uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie uważana za oddzieloną od niniejszych WARUNKÓW, takie stwierdzenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i wierzytelności stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają we wszystkich celach w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.
Niniejsze WARUNKI są ważne do czasu ich wypowiedzenia przez Państwa lub nas. Mogą Państwo wypowiedzieć niniejsze WARUNKI w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcą już Państwo korzystać z naszych Usług, lub gdy przestaną Państwo korzystać z naszej strony.
Jeśli według naszej wyłącznej oceny nie zastosujesz się lub podejrzewamy, że nie zastosowałeś się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych WARUNKÓW, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych WARUNKÓW nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
Niniejsze WARUNKI oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Państwem a nami i regulują Państwa korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Państwem a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje WARUNKÓW).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych WARUNKÓW nie będą interpretowane na niekorzyść strony, która je sporządziła.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze WARUNKI i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH I ZASADACH

Mogą Państwo zapoznać się z najbardziej aktualną wersją WARUNKÓW w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych WARUNKÓW poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Państwa obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej/aplikacji pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony/aplikacji lub Usługi po wprowadzeniu zmian do niniejszych WARUNKÓW oznacza akceptację tych zmian.